Navigace

 • Připomínáme....

  7.8.2018

  Přehoupli jsme se do druhé poloviny prázdnin a my připomínáme všem zaměstnancům a žákům školy, že stále do 31.8.2018 probíhá slosovatelná soutěž zaslaných pohlednic z prázdnin do ZŠ Lipenec. Děkujeme všem, kteří jste již pozdrav z prázdnin zaslali.

 • Zaměstnanci školy přejí všem krásné a pohodové prázdniny a těší se na vás dne 3. září 2018 v 7:30 hodin před budovou školy.

 • Fotogalerie oslav 80 let výročí od otevření školy

 • Školní výlet do Prahy a pasování žáků

  Školní výlet do Prahy a pasování žáků

  Žáci 9. třídy vyrazili v úterý 26. 6. na třídní výlet do pražské ZOO. Z Rašínova nábřeží jsme jeli lodí a užívali jsme si krásných výhledů na pražské památky. Počasí nám přálo, výlet se všem líbil.  28. června v dopoledních hodinách byli žáci 8. třídy pasováni na deváťáky. Pasování předcházeli soutěže, které si pro žáky 2. stupně připravili současní žáci 9. třídy. Do galerie Školní výlet do Prahy a pasování žáků byly přidány fotografie.

 • "Děti malují pro Konto Bariéry"

  "Děti malují pro Konto Bariéry"

  Děti ze školní družiny se zúčastnily další výtvarné soutěže, tentokrát v rámci projektu Děti malují pro Konto bariéry na téma "Moje oblíbená pohádka."Do galerie "Děti malují pro Konto Bariéry" byly přidány fotografie.

 • Školní výlet do Plzně

  Školní výlet do Plzně

  V úterý 26.6. jeli žáci 2. stupně na školní výlet do Plzně. Navštívili jsme Zoo a Dinopark, užili si slunečného počasí, dozvěděli se spoustu nového o prehistorických zvířatech, shlédli film v 3D kině a prošli celou zoologickou zahradu. Výlet se nám krásně vydařil a všichni jsme přijeli domů plni zážitků. Do galerie Školní výlet do Plzně byly přidány fotografie.

 • Dopravní hřiště Žatec

  Dopravní hřiště Žatec

  Dne 25. 6. se žáci zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Žatci. Žáci se na tuto dlouho připravovanou akci velmi těšili. Konečně si mohli vyzkoušet a zúročit své teoreticky nabyté vědomosti. Pro žáky 3. třídy to byla první
  „zkušební jízda“, žáci 4. třídy dnešní den měli jako opakovací před plánovanou dopravní soutěží. V závěru výuky se žákům vůbec nechtělo odcházet. Myslím si, že žáci budou i příští rok jezdit na dopravní hřiště s obrovským nadšením. Po dobře odvedené práci nesměla chybět malá „závěrečná tečka“ v podobě sladkého a slaného občerstvení. Do galerie Dopravní hřiště Žatec byly přidány fotografie.

 • Oslavy 80 let výročí od otevření školy

  Oslavy 80 let výročí od otevření školy

  V sobotu dne 23. června 2018 ožila Základní škola v Lipenci ruchem. Krátce po 10. hodině přicházeli do budovy hosté, aby si prohlédli školu. Ve třídách jste mohli shlédnout staré lavice, „Slabikář, Matematiku aj…“ Současní žáci se ochotně ujali návštěvníků a prováděli je školou. Příchozí mohli nahlédnout do tříd, nad původními školními pomůckami, dokumenty, plakáty a fotografiemi zavzpomínali na svá školní léta. Ve 13:00 hodin byl zahájen kulturní program na školním hřišti. Přivítání se ujala ředitelka školy Mgr. Markéta Loulová a moderátorka, zpěvačka Daniela Šinkorová. Všichni zúčastnění pak společně sledovali program žáků naší školy, v němž se střídalo vystoupení školního baletu, pěveckého sboru a divadelního vystoupení. Dalšími zúčastněnými byli Standa Hložek, paní Zuzana Bubílková aj.. Sobotní den byl o vzpomínání a setkávání. Zájemci měli možnost posedět, občerstvit se a zaposlouchat se do písniček. Děkujeme obci Lipno za pomoc při organizaci oslav. Do galerie Oslavy 80 let výročí od otevření školy byly přidány fotografie.

 • Pochod do Lipna

  Pochod do Lipna

  "V pátek 22. 6. bylo mnoho našich žáků  zaneprázdněno posledními přípravami na sobotní oslavy školy. Ne všichni však patřili mezi vystupující a proto jsme se zbylými žáky vyrazili na pochod do Lipna. A nebyla to cesta
  ledajaká, na žáky čekalo několik stanovišť, kde  plnili úkoly, bez kterých by nemohli pokračovat dále. V cíli jsme pak vyhodnotili nejlepší skupinku žáků a po zásluze ji odměnili. Zbytek dopoledne jsme si všichni užívali ve víru her, sportu a legrace na hřišti v Lipně."  Do galerie Pochod do Lipna byly přidány fotografie.

 • Kino v Lounech

  Kino v Lounech

  Dne 22. 6. jel celý 1. stupeň do kina v Lounech na velmi krásnou, humornou a napínavou pohádku „Králíček Petr“. Po pohádce si žáci dále zpříjemnili dopoledne návštěvou cukrárny a oslavili tak úspěšné zakončení dalšího školního roku. Do galerie Kino v Lounech byly přidány fotografie.

 • Turnaj ve vybíjené

  Turnaj ve vybíjené

  21.6.2018

  Dne 15.6.2018 vybojovaly děti 1. stupně stříbrný pohár na turnaji ve vybíjené. Zároveň se v našem družstvu našel i nejlepší hráč turnaje.Do galerie Turnaj ve vybíjené byly přidány fotografie.

 • Olympijský víceboj ve školní družině

  Olympijský víceboj ve školní družině

  21.6.2018

  Koncem května a v průběhu června probíhaly v odpoledních hodinách ve školní družině letní olympijské hry. Děti postupně měřily své síly v několika soutěžních disciplínách - hod koulí obouruč, skok z místa, sprint, hod granátem a skákání v pytli. Nejzdatnější olympijští vítězové byli odměněni, ale i na všechny zúčastněné čekala malá odměna. Do galerie Olympijský víceboj ve školní družině byly přidány fotografie.

 • Výlet ZOO Chomutov

  Výlet ZOO Chomutov

  19.6.2018

  Ve čtvrtek 14. 6. 2018 jela 1. – 3. třída na školní výlet do ZOO v Chomutově.  Žákům se v prostředí velmi líbilo. S nadšením si prohlédli spoustu zajímavých živočichů, pohráli si na velkém a zábavném hřišti a zakoupili si na památku z výletu nějaký ten suvenýr. Celá akce byla velmi zdařilá a žáci se chovali velmi ukázněně. Do galerie Výlet ZOO Chomutov byly přidány fotografie.

 • Mladý záchranář

  Mladý záchranář

  Dne 12. 6. 2018 se náš tým "Mladých záchranářů" utkal na krajském kole v Teplicích s dalšími třinácti nejlepšími družstvy celého Ústeckého kraje. Soutěž obsahovala prvky branné výchovy, zdravovědy, ale zapotřebí byl tentokrát také neomylný orientační smysl v terénu, zručnost a týmová práce. Všechny prvky však zvládli na výbornou a v těžké konkurenci vybojovali krásné 5.místo. Všem členům týmu blahopřejeme! Do galerie Mladý záchranář byly přidány fotografie.

 • Výlet do Koněpruských jeskyň

  Výlet do Koněpruských jeskyň

  8.6.2018

  Ve středu 6. června se čtvrtá a pátá třída vydala na školní výlet do Koněpruských jeskyň. Většina žáků ještě nikdy v jeskyni nebyla a tak pro ně byly podzemní prostory velkým zážitkem. Celý podzemní komplex, který je zpřístupněn veřejnosti, měří 620 m a je zde teplota jen něco málo přes deset stupňů. Žáci si fotili různé krasové jevy a nakonec si na památku koupili i upomínkové předměty. Všichni si zaslouží pochvalu za vzorné chování během celé prohlídky.Do galerie Výlet do Koněpruských jeskyň byly přidány fotografie.

 • Soutež ve hláskování

  Soutež ve hláskování

  Ve středu proběhl na naší škole již 3. ročník soutěže ve hláskování. Přihlásilo se 18 účastníků z řad žáků druhého stupně. Všichni se zúčastnili základního kola, ze kterého vyšlo deset finalistů. Finále bylo napínavé, vyšším ročníkům doslova šlapali na paty mladší žáci. Do galerie Soutež ve hláskování byly přidány fotografie.

 • Soutěž v ŠD

  Soutěž v ŠD

  7.6.2018

  V měsíci únoru 2018 se děti ze školní družiny zapojily do soutěže "Srdce s láskou darované"a v červnu od pořadatelů soutěže obdržely drobné dárečky. Děkujeme. Do galerie Soutěž v ŠD byly přidány fotografie.

 • Přednáška o AIDS a vztazích

  Přednáška o AIDS a vztazích

  6.6.2018

  Včera proběhla na naší škole přednáška Tomáše Řeháka (školitele, kazatele, zakladatele občanského sdružení ABATOP), který za své dlouholeté působení přednášel, školil, ale hlavně pomáhal nejen v ČR, ale i v zahraničí. Pan Řehák hovořil k druhostupňovým žákům na téma „Sex, AIDS a vztahy“. Mluvil otevřeně o choulostivých tématech, sdílel své životní zkušenosti (často také humornou formou), vyprávěl mnoho životních příběhů, promítal fotky nemocných lidí, úryvky z filmu natočeného podle skutečné události. Pan kazatel, který se ve své službě setkává s nemocnými lidmi a bývá často jako jeden z posledních přítomen u umírajících lidí, si nejen u žáků získal obdiv a zasloužené uznání. Jeho varování před nebezpečím nákazy virem HIV a nemocí AIDS zasáhlo všechny účastníky přednášky. Do galerie Přednáška o AIDS a vztazích byly přidány fotografie.

 • Dopravní soutěž v Žatci

  Dopravní soutěž v Žatci

  28.5.2018

  Děkujeme žákům a vyučujícím naší školy, kteří nás reprezentovali a v silné konkurenci velkých městských škol se probojovali v dopravní soutěži v Žatci na krásné druhé místo. S radostí jsme je ocenili.Do galerie Dopravní soutěž v Žatci byly přidány fotografie.

 • PREVENTIVNÍ PROGRAMY ON-LINE

  PREVENTIVNÍ PROGRAMY ON-LINE

  25.5.2018

  Ve čtvrtek 24. května naší školu navštívil lektor ze společnosti e-DUHA. Pro žáky 1. stupně měl připraven preventivní program Kamarádi on-line, který se týkal aktuální tématiky rizik z prostředí internetu, závislosti na počítačových hrách, mobilních telefonech nebo tabletech. S žáky 2. stupně proběhla beseda závislosti on-line a jejich rizika věnovaná různorodému spektru závislostí na internetu. Beseda proběhla poutavým způsobem - lektor kladl důraz zejména na příběhy lidí, které se skutečně odehrály, praktické rady a poznatky z reálného života.Do galerie PREVENTIVNÍ PROGRAMY ON-LINE byly přidány fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Lipenec, okres Louny
  Lipenec 119
  440 01 Louny
 • 415 696 249