MENU

 • Třídní schůzky

  17.4.2019

  se konají dne 24.4.2019  od 15:30 hodin pro všechny zákonné zástupce žáků naší školy. Včetně probírané klasifikace bude probíhat volba zákonného zástupce do Školské rady.  Účast všech zákonných zátupců nutná. Děkujeme.

 • Ozdravný pobyt Itálie

  17.4.2019

  Dne 25.4.2019 od 15:30 se koná schůzka pro zákonné zástupce, jejichž dítě se závazně přihlásilo na ozdravnýpobyt do Itálie.

 • Hravá angličtina

  Hravá angličtina

  16.4.2019

  V úterý si děti ze 4. třídy užily hravou angličtinu, a to hledání velikonočního pokladu. Po úspěšném zvládnutí 8 stanovišť získaly 8 anglických slov, ze kterých poskládaly větu. Ta je následně odvedla až k čokoládovému pokladu. Do galerie Hravá angličtina byly přidány fotografie.

 • Blahopřejeme

  11.4.2019

  Blahopřejeme Evě Šneberkové k pěknému 6.místu v okresním kole biologické olympiády. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 • Klub komunikace v anglickém jazyce

  Klub komunikace v anglickém jazyce

  11.4.2019

  Každé úterní odpoledne se scházejí děti z I. stupně v klubu komunikace v anglickém jazyce a hravou formou se učí a procvičují angličtinu. Momentálně pracují na projektu "My dream town" neboli "Mé vysněné město"  

 • Celorepubliková výzva "Ukliďme Česko"

  Celorepubliková výzva "Ukliďme Česko"

  8.4.2019

  V pátek 5.4. jsme se zapojili do celorepublikové výzvy "Ukliďme Česko" a vyrazili jsme na sběr odpadků po Lipenci. Žáci si tak připomněli důležitost ochrany životního prostředí, a nutnost vědět, kam daný odpad patří. A právě to jsme si na konci celé akce prověřili také prakticky při třídění nasbíraného odpadu do příslušných kontejnerů. Do galerie Celorepubliková výzva "Ukliďme Česko" byly přidány fotografie.

 • Matematická soutěž PANGEA v 5. třídě

  8.4.2019

  Tak jako žáci druhého stupně, tak i žáci prvního stupně se zúčastnili matematické soutěže PANGEA. S nedočkavostí jsme očekávali vydání výsledků a věděli jsme proč. Umístění, jak ukazuje naše tabulka, bylo opravdu velmi pěkné. 

  Pangea_2019.docx

 • Okresní kolo OVOV

  Okresní kolo OVOV

  5.4.2019

  Dne 2.4. 2019 se zúčastnili žáci naší školy okresního kola OVOV. Opět jsme dopaltili na menší zájem žáků naší školy. Našemu družstvu chyběl 1 člen. Proto jsme nemohli konkurovat v soutěži družstev v počtu dosažených bodů ostatním školám. Radost nám ovšem udělala soutěž jednotlivců, kde se Karel vyhoupl na 2. místo. Na předních místech figurovali po trojskoku a hodu medecinbalem i Káťa, Valentýna, Matyáš a Petr. Bohužel své dobré výkony v dalších disciplínách nezopakovali a přední příčky jim tak utekly. Výborný individuální výkon podal v běhu na 1000 m Luboš, který porazil i starší závodníky. Výsledky okresního kola na: 

  http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/okresni-a-krajska-kola?krajId=13 

  Do galerie Okresní kolo OVOV byly přidány fotografie.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Soutěž z matematiky Pangea

  Soutěž z matematiky Pangea

  5.4.2019

  Vybraní žáci naší školy se zapojili do online soutěže z matematiky Pangea. Celkem se do této soutěže zaregistrovalo cca 10 000 žáků pro každý ročník, a to z celé České republiky. Úlohy byly postaveny především na procvičení logického myšlení a zároveň zapojení matematické gramotnosti. Přes velký počet soutěžících se naši žáci umístili všichni v první třetině z celorepublikového počtu, za což jim patřila ze strany školy nejen gratulace, ale i krásné ceny, které jistě potěšily jak Terezku, Kristiána i Evu, jakožto vítěze 1. míst školního pořadí z 5. - 7. ročníku. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v nadcházejících školních kolech matematických soutěží, které právě na škole probíhají. Do galerie Soutěž z matematiky Pangea byly přidány fotografie.

 • Projekt "Život ve Velké Británii"

  Projekt "Život ve Velké Británii"

  5.4.2019

  Ve čtvrtek jsme v rámci projektu "Život ve Velké Británii" ochutnávali typický britský čaj s mlékem. Do galerie Projekt "Život ve Velké Británii" byly přidány fotografie.

 • Sněhuláci pro Afriku

  Sněhuláci pro Afriku

  2.4.2019

  Tak jako v letech předchozích se i v tomto školním roce naše škola zapojila do charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“, která je pro letošní rok dnešním dnem ukončena. Žáci z 1. stupně se v zimním období s nadšením pustili do stavění sněhuláků a my si dnes můžeme jejich tvoření připomenout alespoň prostřednictvím fotografií. Jsme moc rádi, že jsme se jako škola mohli zúčastnit a přispět malou částkou pro dobrou věc a určitě se těšíme na další spolupráci v příštím školním roce. Do galerie Sněhuláci pro Afriku byly přidány fotografie.

 • Atletika do škol

  Atletika do škol

  2.4.2019

  Naše škola se zapojila do projektu „Atletika do škol“ a obdržela tak zdarma krásnou atletickou sadu, kterou postupně hojně využíváme v hodinách tělesné výchovy. Žáci jsou z pomůcek velmi nadšeni a s chutí plní úkoly, různé překážkové dráhy a pohybové hry, které jsou doplněné právě nově získanými pomůckami. Do galerie Atletika do škol byly přidány fotografie.

 • Den učitelů

  Den učitelů

  28.3.2019

  Dne 28. 3. 2019 ke „Dni učitelů“ proběhla na 1. a 2. stupni „Obrácená výuka“. Každý žák se na krátkou chvíli mohl stát učitelem v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky aj. předmětů. V den svátku učitelů jsme si připomenuli J.A.Komenského. Ne všichni si to chtěli vyzkoušet, ale kdo to zkusil, tomu se to velice líbilo.  A nejen jim, ale i jejich žákům. Své úlohy se zhostili s velkým nadšením a myslíme si, že je dnešní den velmi bavil i pobavil. Na závěr např. žáci 7. třídy hlasovali pro nejlepšího dětského učitele a na ty nejpečlivěji připravené malé pedagogy čekalo náležité ohodnocení formou předání Diplomu o absolvování této určitě oboustranně přínosné hodiny a Studentská pečeť za odvahu!" Do galerie Den učitelů byly přidány fotografie.

 • Tonda Obal na cestách

  Tonda Obal na cestách

   21.3.2019

  Dne 21. 3. 2019 proběhl program „Tonda Obal na cestách“, - třídění odpadů. Na naší škole žáci třídí papír, plasty, donést mohou i baterie nebo malé elektrospotřebiče. Programu se zúčastnili žáci od 1. do 9. ročníku. Vyzkoušeli si odpady správně vytřídit. Věříme, že jim program pomůže prakticky odpady třídit jak ve škole tak i doma.Do galerie Tonda Obal na cestách byly přidány fotografie.

 • Okresní kolo ve florbalu

  Okresní kolo ve florbalu

  20.3.2019

  Dne 19.3.2019 jsme se zúčastnili okresního kola ve florbalu. Do turnaje jsme vstoupili výhrou 4:0 nad ZŠ Vroutek. Postupně jsme se propracovali do semifinále. Boj o 3. místo jsme bohužel prohráli i vzhledem k tomu, že se na všech turnajích porovnáváme se školami s větším počtem žáků, které si mohou dovolit postavit početnější týmy s možností střídání několika trojek. Naši florbalisté museli odehrát všechny zápasy bez střídání. 4. místo je tedy pro nás obrovský úspěch. Do galerie Okresní kolo ve florbalu byly přidány fotografie.

 • Atletika do škol

  Atletika do škol

  19.3.2019

  ZŠ Lipenec je zapojena do projektu "Atletika do škol". Obdržela zdarma krásnou atletickou sadu.Těšíme se na její využití. Do galerie Atletika do škol byly přidány fotografie.

 • Absolventský ples 2019

  Absolventský ples 2019

  18.3.2019

  V pátek 15. 3. 2019 pořádala naše škola již 3. ročník Absolventského plesu. O kvalitní repertoár hudebního doprovodu se postarala skupina 3D Most. Vládla příjemná atmosféra, dobrá zábava. Zahájení plesu se ujala ředitelka školy Mgr. Markéta Loulová. O hodinu později se již netrpělivě čekalo na příchod našich absolventů. Následovalo slavnostní šerpování. Absolventi si odnášeli nejen šerpy, ale i pamětní listy, které jim budou připomínat devět let základní školní docházky. Nezapomnělo se ani na děkovný proslov absolventů vůči spolužákům a pedagogickému sboru, kterého se ujala Veronika Žočková. Nebyl to proslov ledajaký, ale za hudebního doprovodu poděkování písní, kterou byla sama Veronika jako hudební skladatel tak i textař. Deváťákům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu. Jen tak se dá okomentovat Absolventský ples 2019. Děkujeme všem za skvělou zábavu a další vzpomínky do archivu. Do galerie Absolventský ples 2019 byly přidány fotografie.

 • Vyhodnocení florbalového turnaje

  Vyhodnocení florbalového turnaje

  18.3.2019

  1. místo družstvo ESKETIT ve složení Tomáš, Petr a Martin

  2. místo družstvo ŠROUBY ve složení Matyáš, Zdeněk a Karel

  3. místo družstvo FC SALÁM ve složení Noi, Luboš a Benjamin

  Do galerie Vyhodnocení florbalového turnaje byly přidány fotografie.

 • Poznávací pobyt Anglie - Londýn

  Poznávací pobyt Anglie - Londýn

  19.3.2019

  3. den pobytu jsme zahájili návštěvou světoznámého The Tower of Londýn. Celá prohlídka nám zabrala několik hodin a nejvíce nás zachvátily originály korunovačních klenotů a stráž Toweru, která se předvedla v plné parádě. Po návštěvě Toweru jsme zamířili na Trafalgarské náměstí a do Národní galerie, kde jsme nemohli minout snad nejznámější obraz Van Goghovi Slunečnice. Do galerie Poznávací pobyt Anglie - Londýn byly přidány fotografie.

stránka: