MENU

EVVO

Environmentální výchova

 

Akce - březen 2019

Vyhlašujeme celoškolní fotografickou soutěž na téma „VODA A JEJÍ PODOBY“.
Snímky můžete posílát e-mailem nebo osobně předávat ve škole do poloviny měsíce března 2019.

Akce - prosinec 2018 

Věnuj mobil a pojeď do zoo.......více na http://www.recyklohrani.cz/cs/news/view/405

  

Soutěž škol ve sběru starých mobilů. Co získáte za staré mobily? ...školní výlet do zoo, 3 body za mobil na účet....podrobnosti na výše uvedeném webu.

(Do konce měsíce prosince 2018 přinášejte staré mobily)

 

 

Plnění plánu EVVO na naší škole spočívá jednak v dlouhodobé činnosti a rovněž v plnění úkolů, které připadají na jednotlivé měsíce, nebo aktuálních úkolů. Naše škola je zapojena do projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“.  V tomto projektu jde hlavně o sběr drobných elektrospotřebičů, vybitých baterií a použitých mobilních telefonů. Dále plníme i úkoly z EKO Abecedy. Zapojujeme se do soutěží pořádaných Ekologickým centrem Most, akcí pořádaných Ekologickým centrem Dymnivka Postoloprty a Střední zemědělskou školou v Žatci. Součástí EVVO je sběr starého papíru a jeho odvoz, sběr vršků z PET lahví. Odvoz těchto surovin určených k recyklaci zajišťuje firma „Suroviny Švarc“ z Mostu. Pravidelnou akcí je úklid okolí školy a dobrovolný úklid Hasiny pořádaný v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme si svět“. Patří sem i aktualizace nástěnky k EVVO. V krátkodobých činnostech se zaměřujeme na aktuální úkoly: sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, beseda s myslivci, soutěž o nejhezčího Podzimníčka, zdobení dýní, akce pořádané ke Dni stromů. Krmení ptáků a zvěře. Besedy na téma třídění odpadů (Tonda Obal na cestách). Jedná se i o exkurze. Například jsme měli možnost prohlédnout si čističku odpadních vod v Žatci. K dispozici je i venkovní třída, kterou lze v jarním období využít. Na závěr školního roku probíhá vyhodnocení celoročních projektů, jehož součástí je i vyhlášení a odměnění vítězů sběrových soutěží.

 

 

Kontakt

E-mail: machova@zs-lipenec.eu