MENU

Zápis do 1. ročníku

Základní informace

 

Nabídka školy

  • Škola rodinného typu, pozitivní klima školy                              
  • Řada mimoškolních a mimotřídních akcí
  • Výuka anglického jazyka od 3. ročníku
  • Jste srdečně zváni na všechny akce pořádané školou (sledujte rubriku KALENDÁŘ)

 

TERMÍNY  ZÁPISU

15.4.2019 - 8:30 - 12:00 hodin

17.4.2019 – 13:00 - 16:00 hodin

  nebo po telefonické domluvě

 415 696 249, 739 456 436

    

  • Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, tedy děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let, dále žáci kteří měli v loňském roce odklad povinné školní docházky
  • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. 2019 - 31.12. 2019 přinese zákonný zástupce k zápisu kladné vyjádření školského poradenského zařízení (SPC,PPP) 
  • K zápisu se musí dostavit i ti zákonní zástupci, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
  • Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou zákonní zástupci zapsat své dítě bez něj.

  • občanský průkaz a rodný list dítěte s sebou
  • cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu