MENU

Výuka jazyků

                                                                                

 Výuka anglického jazyka

 

Vyučující Mgr. Jana Basáková - 2.stupeň

Vyučující Mgr. Hana Martinovská - 1. stupeň

Na naší škole probíhá výuka Aj od 3. ročníku. Žáci v nižších ročnících 
používají učebnice New English for you, které jsou plné her, písniček a 
zábavných cvičení. Hodiny angličtiny jsou obohacovány také čtením a úkoly z 
anglických časopisů pro nejmenší žáky jako je "Hello Kids!" 
Od 5. ročníku používají žáci učebnice oxfordské řady Project. Žáci v rámci hodin zpracovávají projekty na různá témata, pracují s anglickými texty z časopisů "R &R" a "Gate" a opětovně se zapojují do mezinárodní spolupráce v 
rámci skupiny E-twinning. 

 

Výuka německého jazyka

Vyučující Mgr. Lenka Marešová - 2. stupeň

Německý jazyk se na naší škole vyučuje od 7. třídy do 9. třídy v rozsahu 2 hodin týdně.Žáci se učí podle učebnice Deutsch mit Max 1 a 2 od nakladatelství Fraus. K těmto učebnicím si žáci zakoupí pracovní sešity 1 a 2, ve kterých je slovní zásoba k jednotlivým lekcím a přehled probírané gramatiky. Žáci si mohou k těmto pracovním sešitům stáhnout do mobilních 
telefonů aplikaci k procvičování slovní zásoby i s výslovností rodilého mluvčího.Součástí těchto učebnic jsou také 2 CD, kde si žáci oživí výuku písničkami ve formě rapu a poslechy namluvenými rodilými mluvčími. Učebnice je také doplněna různými hrami, hádankami a kvízy, zaměřenými na poznání německy mluvících zemí. Vlastní tvořivost si žáci rozvíjejí miniprojekty na konci jednotlivých lekcí (např. Já, Moje rodina, Můj kamarád, Můj den, Můj 
týden).Žáci jsou průběžně hodnoceni ústně i písemně. Z každé lekce píší 2x slovíčka a na konci lekce je půlhodinový test doplněný poslechovým cvičením. V rámci výuky němčiny je také možno navštívit německy mluvící země.