MENU

ŠVP a ICT plán školy

ŠVP

 

                         ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM                                          

                           ŠVP ZŠ   - Tvořivá radostná škola 

ŠVP pro ZŠ Lipenec je upraven s platností od 1.9.2018
(k nahlédnutí  na ZŠ Lipenec v  ředitelně školy)