• Profil školy

    •  

            

      Motto: „Kdo se neučí – nezná“    

      „Naším hlavním cílem je - zapojit co největší počet dětí a mládeže do volnočasových aktivit na škole. Seznámit je s novými a netradičními formami využití volného času.

     Na škole pracuje školní metodik prevence, organizujeme mimoškolní činnost našich žáků. Každý náznak projevu patologických jevů či šikany se snažíme řešit ihned a nekompromisně. Žák je osobnost a zajímá nás - jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět a znát. Snažíme se o Integraci - věnujeme náležitou pozornost žákům s poruchami učení a jinými PO, říká ředitelka školy Mgr. Markéta Loulová.     Spolupráce s rodiči:

      Jsme rodinná škola, která usiluje o vytváření pohodového, bez stresového, školního prostředí. Navzájem se snažíme k sobě chovat slušně, s úctou a budujeme vztahy na bázi partnerství. Snažíme se získat podporu (nebo alespoň akceptaci) veřejnosti pro své poslání, pro nové myšlenky, záměry a společnými silami ve spolupráci s rodiči získat příznivé klima pro chod školy. Na škole působí „Rada“, z řad zákonných zástupců žáků.  

      

     Pohyb je život

     Nejen v rámci různých školních projektů a akcí se snažíme našim žákům vštěpovat zásady zdravého životního stylu, důležitost pohybu pro zdraví. Kde?
     - Při hodinách TV
     - Na lyžařském výcviku
     - Na ozdravném pobytu
     - Při pobytu u moře v Itálii, Chorvatsku.....
     - Při vyučování pod širým nebem
     - Při výuce plavání
     - Na školních a mimoškolních akcích

            

     Rada pro rodiče v přístupu ke škole: „Společně to dokážeme“

     Rada ostatním školám v přístupu k rodičům: „Radit si netroufáme“

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Vlček Šimon Kontakt: +420 724 264 448
   • e-mail na webmastera: sindelarova@zs-lipenec.eu
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
 • Počítadlo návštěv