MENU

Zápis do 1. ročníku

Proč si vybrat naši školu

 

Naše základní škola je běžnou nevýběrovou základní školou bez rozšířené povinné hodinové dotace některého z výukových předmětů. Školu navštěvují žáci z rozlišného sociokulturního prostředí a s velmi rozdílnými předpoklady pro školní úspěšnost. Proto je dlouhodobým standardem školy rozšířená péče o žáky v řadě oblastí (ozdravné programy, individuální péče, experimentální programy, pravidelné doučování, spolupráce s organizacemi zajišťujícími volný čas dětí, spolupráce s odborníky,...). Realizované aktivity nejsou zaměřovány na vybranou "elitní" skupinu, ale jsou koncipovány podle potřeb, možností a zájmů většiny žáků. V rámci výuky a mimoškolních činností je dlouhodobě realizována řada aktivit zaměřených především na:

 

  • zavádění nových výukových technologií, metod a forem výuky orientovaných na postupné získávání informační gramotnosti žáků v celém průběhu školní docházky (projektová výuka, využití PC), realizace národních projektů, dlouhodobá spolupráce s příslušnými institucemi,

  • kulturní rozvoj žáků prostřednictvím výtvarných aktivit (cílená estetizace školního prostředí, pořádání výstav, soutěží, přehlídek),

  • zlepšení zdravotního stavu žáků - ozdravné pobyty na horách, pobyt v přírodě, výuka pod širým nebem, plavání. Škola usiluje v dalších letech o zařazení do seznamu škol podporujících zdraví.

 

A na závěr - pro děti na odreagování