MENU

Kontakt

 • Základní škola Lipenec, okres Louny
  Lipenec 119
  440 01 Louny
 • 415 696 249
 • Pochod do Lipna

  Pochod do Lipna

  "V pátek 22. 6. bylo mnoho našich žáků  zaneprázdněno posledními přípravami na sobotní oslavy školy. Ne všichni však patřili mezi vystupující a proto jsme se zbylými žáky vyrazili na pochod do Lipna. A nebyla to cesta
  ledajaká, na žáky čekalo několik stanovišť, kde  plnili úkoly, bez kterých by nemohli pokračovat dále. V cíli jsme pak vyhodnotili nejlepší skupinku žáků a po zásluze ji odměnili. Zbytek dopoledne jsme si všichni užívali ve víru her, sportu a legrace na hřišti v Lipně."  Do galerie Pochod do Lipna byly přidány fotografie.

 • Kino v Lounech

  Kino v Lounech

  Dne 22. 6. jel celý 1. stupeň do kina v Lounech na velmi krásnou, humornou a napínavou pohádku „Králíček Petr“. Po pohádce si žáci dále zpříjemnili dopoledne návštěvou cukrárny a oslavili tak úspěšné zakončení dalšího školního roku. Do galerie Kino v Lounech byly přidány fotografie.

 • Turnaj ve vybíjené

  Turnaj ve vybíjené

  21.6.2018

  Dne 15.6.2018 vybojovaly děti 1. stupně stříbrný pohár na turnaji ve vybíjené. Zároveň se v našem družstvu našel i nejlepší hráč turnaje.Do galerie Turnaj ve vybíjené byly přidány fotografie.

 • Olympijský víceboj ve školní družině

  Olympijský víceboj ve školní družině

  21.6.2018

  Koncem května a v průběhu června probíhaly v odpoledních hodinách ve školní družině letní olympijské hry. Děti postupně měřily své síly v několika soutěžních disciplínách - hod koulí obouruč, skok z místa, sprint, hod granátem a skákání v pytli. Nejzdatnější olympijští vítězové byli odměněni, ale i na všechny zúčastněné čekala malá odměna. Do galerie Olympijský víceboj ve školní družině byly přidány fotografie.

 • Výlet ZOO Chomutov

  Výlet ZOO Chomutov

  19.6.2018

  Ve čtvrtek 14. 6. 2018 jela 1. – 3. třída na školní výlet do ZOO v Chomutově.  Žákům se v prostředí velmi líbilo. S nadšením si prohlédli spoustu zajímavých živočichů, pohráli si na velkém a zábavném hřišti a zakoupili si na památku z výletu nějaký ten suvenýr. Celá akce byla velmi zdařilá a žáci se chovali velmi ukázněně. Do galerie Výlet ZOO Chomutov byly přidány fotografie.

 • Mladý záchranář

  Mladý záchranář

  Dne 12. 6. 2018 se náš tým "Mladých záchranářů" utkal na krajském kole v Teplicích s dalšími třinácti nejlepšími družstvy celého Ústeckého kraje. Soutěž obsahovala prvky branné výchovy, zdravovědy, ale zapotřebí byl tentokrát také neomylný orientační smysl v terénu, zručnost a týmová práce. Všechny prvky však zvládli na výbornou a v těžké konkurenci vybojovali krásné 5.místo. Všem členům týmu blahopřejeme! Do galerie Mladý záchranář byly přidány fotografie.

 • Výlet do Koněpruských jeskyň

  Výlet do Koněpruských jeskyň

  8.6.2018

  Ve středu 6. června se čtvrtá a pátá třída vydala na školní výlet do Koněpruských jeskyň. Většina žáků ještě nikdy v jeskyni nebyla a tak pro ně byly podzemní prostory velkým zážitkem. Celý podzemní komplex, který je zpřístupněn veřejnosti, měří 620 m a je zde teplota jen něco málo přes deset stupňů. Žáci si fotili různé krasové jevy a nakonec si na památku koupili i upomínkové předměty. Všichni si zaslouží pochvalu za vzorné chování během celé prohlídky.Do galerie Výlet do Koněpruských jeskyň byly přidány fotografie.

 • Soutež ve hláskování

  Soutež ve hláskování

  Ve středu proběhl na naší škole již 3. ročník soutěže ve hláskování. Přihlásilo se 18 účastníků z řad žáků druhého stupně. Všichni se zúčastnili základního kola, ze kterého vyšlo deset finalistů. Finále bylo napínavé, vyšším ročníkům doslova šlapali na paty mladší žáci. Do galerie Soutež ve hláskování byly přidány fotografie.

 • Soutěž v ŠD

  Soutěž v ŠD

  7.6.2018

  V měsíci únoru 2018 se děti ze školní družiny zapojily do soutěže "Srdce s láskou darované"a v červnu od pořadatelů soutěže obdržely drobné dárečky. Děkujeme. Do galerie Soutěž v ŠD byly přidány fotografie.

 • Přednáška o AIDS a vztazích

  Přednáška o AIDS a vztazích

  6.6.2018

  Včera proběhla na naší škole přednáška Tomáše Řeháka (školitele, kazatele, zakladatele občanského sdružení ABATOP), který za své dlouholeté působení přednášel, školil, ale hlavně pomáhal nejen v ČR, ale i v zahraničí. Pan Řehák hovořil k druhostupňovým žákům na téma „Sex, AIDS a vztahy“. Mluvil otevřeně o choulostivých tématech, sdílel své životní zkušenosti (často také humornou formou), vyprávěl mnoho životních příběhů, promítal fotky nemocných lidí, úryvky z filmu natočeného podle skutečné události. Pan kazatel, který se ve své službě setkává s nemocnými lidmi a bývá často jako jeden z posledních přítomen u umírajících lidí, si nejen u žáků získal obdiv a zasloužené uznání. Jeho varování před nebezpečím nákazy virem HIV a nemocí AIDS zasáhlo všechny účastníky přednášky. Do galerie Přednáška o AIDS a vztazích byly přidány fotografie.

 • Dopravní soutěž v Žatci

  Dopravní soutěž v Žatci

  28.5.2018

  Děkujeme žákům a vyučujícím naší školy, kteří nás reprezentovali a v silné konkurenci velkých městských škol se probojovali v dopravní soutěži v Žatci na krásné druhé místo. S radostí jsme je ocenili.Do galerie Dopravní soutěž v Žatci byly přidány fotografie.

 • PREVENTIVNÍ PROGRAMY ON-LINE

  PREVENTIVNÍ PROGRAMY ON-LINE

  25.5.2018

  Ve čtvrtek 24. května naší školu navštívil lektor ze společnosti e-DUHA. Pro žáky 1. stupně měl připraven preventivní program Kamarádi on-line, který se týkal aktuální tématiky rizik z prostředí internetu, závislosti na počítačových hrách, mobilních telefonech nebo tabletech. S žáky 2. stupně proběhla beseda závislosti on-line a jejich rizika věnovaná různorodému spektru závislostí na internetu. Beseda proběhla poutavým způsobem - lektor kladl důraz zejména na příběhy lidí, které se skutečně odehrály, praktické rady a poznatky z reálného života.Do galerie PREVENTIVNÍ PROGRAMY ON-LINE byly přidány fotografie.

 • WEBINÁŘ O HIV

  WEBINÁŘ O HIV

  25.5.2018

  Žáci z 2. stupně se zapojili 23. května do vzdělávacího on-line semináře. V učebně informatiky sledovali besedu lékařů a profesionálů z oboru a HIV pozitivní lektorky doplněnou o tematické filmy a videa. Během besedy aktivně využili možnosti posílat online interaktivní dotazy týkající se problematiky HIV-AIDS.Do galerie WEBINÁŘ O HIV byly přidány fotografie.

 • Soutěž AOPK "Ještěrka zelená"

  23.5.2018

  Žáci páté a čtvrté třídy se zúčastnili v rámci environmentální výchovy soutěže AOPK na téma: ,,Ještěrka zelená“.  Zda se nám podaří vyhrát ještě nevíme, ale že se nám to povedlo je vidět na přiloženém obrázku. Vítězné práce budou vystaveny na Ranné 26.5.2018. Do galerie Soutěž AOPK "Ještěrka zelená" byly přidány fotografie.

 • Postupujeme do krajského kola

  Postupujeme do krajského kola

  22.5.2018

  Poděkování školy za postup do krajského kola "Mladého záchranáře" . Do galerie Postupujeme do krajského kola byly přidány fotografie.

 • Přednáška "Ovoce a zelenina do škol"

  Přednáška "Ovoce a zelenina do škol"

  Dne 18.5.2018 proběhla na škole přednáška pro žáky 1. a 2. stupně  "Ovoce a zelenina do škol". Do galerie Přednáška "Ovoce a zelenina do škol" byly přidány fotografie.

 • Soutěž "Mladý záchranář"

  Soutěž "Mladý záchranář"

  17.5.2018

  Dne 16. 5. jsme vyrazili, stejně jako v minulých letech, na okres ní kolo branné soutěže Mladý záchranář do Libočan u Žatce. Tuto soutěž každoročně pořádá Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ve spolupráci s Policií i Záchrannou službou. Letos nás zastihlo opravdu nepřejícné počasí, kdy se zdálo, že déšť soutěží ve vytrvalosti se všemi účastníky a připravil jim nadílku vydatného bláta, louží a prudkého lijáku. Ovšem naše družstvo i přes tuto nepřízeň počasí prokázalo svoje kvality v oblasti zdravovědy, dopravní výchovy, hasičských dovednostech i v chování při mimořádných událostech.  A byly to opravdu kvality nepřekonatelné, neboť jsme si
  odváželi spolu se skvělými zážitky také ZLATÝ POHÁR za první místo, dále postup na krajské kolo a v neposlední řadě také slavný PUTOVNÍ POHÁR MLADÉHO ZÁCHRANÁŘE. Tímto ještě jednou děkujeme jménem vedení školy všem členům týmu za krásný výkon a reprezentaci naší školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole." Do galerie Soutěž "Mladý záchranář" byly přidány fotografie.

   

 • Protidrogový vlak

  Protidrogový vlak

  16.5.2018

  V rámci protidrogové prevence se žáci 2. stupně zúčastnili 14. května projektu REVOLUTION TRAIN, jehož cílem je netradiční formou ukázat jak snadné je podlehnout drogám a jak je těžké se z bludného kruhu závislosti dostat. Návštěvníci, kteří procházejí vlakem, postupně prožívají příběh party mladých lidí – zažijí zde atmosféru policejní vyšetřovny, vězení, drogového doupěte či automobilové havárie způsobené užitím alkoholu a drog. Žáci přišli s nadšením a docházeli s úvahou, že život je dar a každý z nás má odpovědnost za vlastní život.Do galerie Protidrogový vlak byly přidány fotografie.

 • Výuka přírodovědy v terénu

  Výuka přírodovědy v terénu

  16.5.2018

  Terénní výuka přírodovědy byla okořeněna pozorováním největšího brouka ČR a jedním z největších druhů evropských brouků roháče obecného (Lucanuscervus). Jeho výskyt je vázán na staré listnaté porosty, zejména dubové. Dospělci roháče obecného se živí mízou stromů. Samice svými krátkými, ale silnými a ostrými kusadly vytvoří na stromě ránu, ze které míza vytéká. Samec má výrazná kusadla, která používá k boji s ostatními samci o samici. Samice kladou vajíčka do tlejících pařezů nebo kořenů stromů. Larvy se živí tlející dřevní hmotou. Vývoj larvy trvá 5 let. Odstraňováním starých stromů a pařezů mizí přirozené prostředí a zdroj obživy roháče obecného.Brouk se tak ocitl v červeném seznamu ohrožených druhů a je chráněn národní i mezinárodní legislativou (zvláště chráněnýdruh zařazený v kategorii ohrožený dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., Směrnice o stanovištích; příloha II směrnice Rady EU č. 92/43/EHS, chráněn i v rámci soustavy Natura 2000 a Bernskou úmluvou). Žáci ZŠ Lipenec se zapojili do monitoringu roháče obecného.Do galerie Výuka přírodovědy v terénu byly přidány fotografie.

 • Exkurze v Dole Bílina

  Exkurze v Dole Bílina

  16.5.2018

  Dne 15. května jsme se byli podívat na největší  hnědouhelný důl v České republice. Nejprve jsme se podívali na důl z výšky, abychom si udělali přehled o jeho velikosti.  Pak jsme sjeli o zhruba 200 m níže a podívali se na jednotlivá pracoviště. Žáci tak viděli z blízka dobývání uhlí, těžbu a odvoz skrývky i průzkumné vrty. Na závěr jsme navštívili dvě lokality, kde žáci s pomoci geologických kladívek hledali pozůstatky pravěkých rostlin a živočichů. Své nálezy si pak mohli vzít na domů na památku. Do galerie Exkurze v Dole Bílina byly přidány fotografie.

Napište nám

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
Jméno*:
Příjmení*:
Váš email*:
Vaše otázky, připomínky*:
Opište prosím text z obrázku*:
komunikuji se serverem, čekejte prosím
* takto označená pole jsou povinná