• ÚŘEDNÍ DESKA

    •  

                 Rozpočet školy

     Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtukteré schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.
     Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.

      

     VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

     •         Výroční zpráva za školní rok 2022 - 2023 je uložena v ředitelně školy.
     •            (schválena pedagogickou a školskou radou dne 1.9.2023)
     •         Výroční zpráva za školní rok 2021 - 2022 je uložena v ředitelně školy.
     •           (schválena pedagogickou a školskou radou dne 31.8.2022)
     •         Výroční zpráva za školní rok 2020 - 2021 je uložena v ředitelně školy.
     •           (schválena pedagogickou a školskou radou dne 31.8.2021)

      

     Vydané předpisy

     Nejdůležitější používané předpisy

      

     • Zákon č.110-2019 Sb. o zpracování osobních údajů

     • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

     • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

     • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

     • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

     • vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování

     • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

     • Povinnost zveřejňovat informace - Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy. V současné době je to vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, (poslední změna k 1.8.2021)

     • Zákon  - 1999-106 svobodný přístup k informacím (aktualizace od 1.1.2023)

     • Informace k whistleblowingu - Informace k whistleblowingu.pdf

     • https://justice.cz/