• ZÁKLADNÍ INFORMACE

    • Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lipenec, okres Louny, Lipenec 119, 440 01 Louny podle ustanovení § 46, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

     TERMÍNY  ZÁPISU

     3. dubna 2024 od 15:00-17:00 hodin

     5. dubna 2024 od 15:00-17:00 hodin

     Pro školní rok 2024/2025 je zápis do 1 ročníku určen pro děti,  které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let, dále žáci kteří měli v loňském roce odklad povinné školní docházky

     • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. 2024 - 31.12. 2024 dodá zákonný zástupce k zápisu kopii kladného vyjádření školského poradenského zařízení (SPC,PPP).
     • Zákonný zástupce, který má zájem zapsat dítě do 1. ročníku dle výše uvedených kritérií dorazí ve výše uvedené termíny a hodiny a vezme si s sebou:

      

      občanský průkaz (průkaz totožnosti) zákonného zástupce a rodný list dítěte

      

     ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

      

     Pokud má zákonný zástupce zájem o odklad školní docházky svého dítěte, zkontaktuje se s ředitelkou školy, ta dodá potřebné formuláře.

      

     Odklad povinné školní docházky

     Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

     K žádosti o odklad, musí být  doloženo písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.