• Základní informace

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ LIPENEC

     Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lipenec, okres Louny, Lipenec 119, 440 01 Louny podle ustanovení § 46, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

     TERMÍNY  ZÁPISU

     Vážení zákonní zástupci,

     vzhledem k vzniklé situaci a dle nařízení MŠMT bude probíhat zápis budoucích prvňáčků  do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 distanční formou.  Zápis do naší Základní školy proběhne v rozmezí od:

            1.dubna 2021 - 30. dubna 2021

     +

      kopii Občanského průkazu (průkazu totožnosti) zákonného zástupce a kopii rodného listu dítěte

      

     Výše uvedené dokumenty k zápisu odevzdají zákonní zástupci nejpozději do

     30. 4. 2021 následujícími způsoby:

     • do datové schránky školy (xympdvr)
     • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zaslat na e-mail ředitelky školy: loulova@zs-lipenec.eu)
     • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
     • osobním předáním ve škole v obálce adresované ředitelce školy (schránka umístěna na plotě školy)

      

     ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

     Pokud má zákonný zástupce zájem o odklad školní docházky svého dítěte, dodá níže uvedené formuláře výše uvedenými způsoby v termínu

     od 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021 následující formuláře:

     Žádost o odklad...... Žádost o odklad pro školní rok 2021 - 2022.pdf + doporučení příslušného školského poradenského zařízení + doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa + kopii Občanského průkazu (průkazu totožnosti) zákonného zástupce a kopii rodného listu dítěte.

      

     Odklad povinné školní docházky

     Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

     K žádosti o odklad, musí být  doloženo písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

      

     POKUD BUDE SITUACE V MĚSÍCI ČERVNU 2021 PŘÍZNIVÁ, PÍSEMNĚ VÁS POZVU K OSOBNÍMU SETKÁNÍ  ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A TŘÍDNÍ UČITELKY ZDE VE ŠKOLE.

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
   • ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O. K RUKÁM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. TOMÁŠE VLČKA NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 301 00 TEL. +420 602 627 213 EMAIL DPO@AKVLCEK.CZ
 • Počítadlo návštěv

  Počet návštěv: 222