• Základní informace

    •  

      

     Nabídka školy

     • Škola rodinného typu, pozitivní klima školy                              
     • Řada mimoškolních a mimotřídních akcí
     • Výuka anglického jazyka od 3. ročníku
     • Jste srdečně zváni na všechny akce pořádané školou (sledujte rubriku KALENDÁŘ)

      

     TERMÍNY  ZÁPISU

     Vážení zákonní zástupci ,

     vzhledem k vzniklé situaci bude probíhat zápis budoucích prvňáčků  do 1. třídy v letošním roce pouze elektronicky bez přítomnosti žáků.  Zápis do naší Základní školy proběhne v rozmezí od 13. 4. 2020 - 30. 4. 2020.

     • Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, tedy děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let, dále žáci kteří měli v loňském roce odklad povinné školní docházky
     • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. 2020 - 31.12. 2020 přinese zákonný zástupce k zápisu kladné vyjádření školského poradenského zařízení (SPC,PPP) 
     • K zápisu se musí dostavit i ti zákonní zástupci, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
     • Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou zákonní zástupci zapsat své dítě bez něj.

     • občanský průkaz a rodný list dítěte s sebou
     • cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu

     Odklad povinné školní docházky

     Odklad povinné školní docházky

     Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

     K žádosti o odklad, musí být  doloženo písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

     Tiskopis: Žádost o odklad

      

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Vlček Šimon Kontakt: +420 724 264 448
   • e-mail na webmastera: sindelarova@zs-lipenec.eu
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
 • Počítadlo návštěv