• Základní informace

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LIPENCI

     Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lipenec, okres Louny, Lipenec 119, 440 01 Louny podle ustanovení § 46, v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

     TERMÍNY  ZÁPISU

     3. dubna 2023 od 15:00-17:00 hodin

     5. dubna 2023 od 15:00-17:00 hodin

     Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, tedy děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 6 let, dále žáci kteří měli v loňském roce odklad povinné školní docházky

     • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. 2023 - 31.12. 2023 dodá zákonný zástupce k zápisu kopii kladného vyjádření školského poradenského zařízení (SPC,PPP).
     • Zákonný zástupce, který má zájem zapsat dítě do 1. ročníku dle výše uvedených kritérií dorazí ve výše uvedené termíny a hodiny a vezme si s sebou:


      občanský průkaz (průkaz totožnosti) zákonného zástupce a rodný list dítěte


     ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

     Pokud má zákonný zástupce zájem o odklad školní docházky svého dítěte, zkontaktuje se s ředitelkou školy a dodá potřebné formuláře.

      

     Odklad povinné školní docházky

     Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

     K žádosti o odklad, musí být  doloženo písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 


  • Povinně zveřejňované informace - Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • Telefon: +420 415696249
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipenec 119 44001 Lipno Czech Republic
   • Elektronická adresa: https://zs-lipenec.edupage.org
   • Ředitelka školy Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Lipno Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • IZO 0600 082 857
   • Právní forma: Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O. K RUKÁM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. TOMÁŠE VLČKA NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 301 00 TEL. +420 602 627 213 EMAIL DPO@AKVLCEK.CZ
   • Organizační struktura Člení se na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol: Základní škola Školní družina Školní jídelna
   • Plátce daně z přidané hodnoty Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty
 • Počítadlo návštěv

  Počet návštěv: 1089