• O školní jídelně

    •  

     KONTAKTY                                                        

     Jana Šipošová  - vedoucí školního stravování, kuchařka   

     mobil:  722 936 605

     e-mail: siposova@zs-lipenec.eu

     Pavla Hesová - kuchařka

     Jaroslava Vejrážková - kuchařka

      

           

              PLATBA ZA OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

     •  V hotovosti pondělí - pátek od 7:00 - 9:00 hodin

     • Od 1.1.2020 je možné platit stravné za obědy a svačiny převodem na účet školy 

      

     ČÍSLO ÚČTU: 232526175/0600. Do zprávy pro příjemce uvede rodič jméno a příjmení žáka + třídu.

     Cena stravného se liší dle věkových skupin.

     Do věkových skupin jsou strávníci zařazování po dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (školní rok 19/20 je od 1.9.2019 - 31.8.2020).

     Cena svačin žáků:

     věková skupina od 7 do 10 let …………… 10,- Kč

     věková skupina od 11 do 14 let …………… 12,- Kč

     věková skupina nad 15 let …………… 12,- Kč

     Cena oběda - žáci:

     věková skupina od 7 do 10 let …………… 25,- Kč

     věková skupina od 11 do 14 let …………… 29,- Kč

     věková skupina nad 15 let …………… 34,- Kč

     Příklad výpočtu stravného – Jan Novák narozen 9. června 2009 dosáhne v červnu 2020 věku 11 let, tzn., že pro něj platí částka 12,00 Kč za svačinu a 29,00 Kč za oběd po celý školní rok 2019/2020. Na konkrétní měsíc leden 2020 činí stravné pro Jana Nováka - 19 x 12,00 + 19 x 29,00 (leden 2020 má 19 dní – pololetní prázdniny 1 den) – zákonný zástupce zašle částku 779,00 Kč.

     V případě nejasností k výpočtům kontaktujte vedoucí školního stravování paní J. Šipošovou na tel. čísle : 722 936 605, 608 800 244

      

             VÝDEJ SVAČIN A OBĚDŮ

                                                     Svačina: 9:05 –   9:25 hodin – 1. st. v doprovodu pedagoga

                                                           Oběd:   11:00  – 12:30 hodin v doprovodu pedagoga

                                                           

     1. Vyhláška o požadavcích na potraviny č.282/2016
     2. Vnitřní řád ŠJ od 1. 9. 2020
     3. Dodatek č.1 k vnitřnímu řádu školní jídelny pro rok 2020/2021

           

     Alergeny v pokrmech

     Od 13.12.2014 vznikla školním jídelnám povinnost informovat strávníky o přítomnosti alergenů v podávaných pokrmech. Tato povinnost vyplývá ze směrnice 1169/2011 EU a vyhlášky 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odst. 10. Přítomnost alergenů v daném pokrmu bude vyznačena na jídelním lístku číslem označující alergen, přičemž seznam těchto legislativně stanovených alergenů s označením čísla bude vyvěšen v blízkosti jídelního lístku. Školní jídelna má pouze povinnost informační, tzn. nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám, jelikož není možné se při výrobě jídel jednotlivě věnovat strávníkům s potravinovou alergií.

      

      

      

      

      
     
     
     
      
     
          
          
            
            
            
      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Vlček Šimon Kontakt: +420 724 264 448
   • e-mail na webmastera: sindelarova@zs-lipenec.eu
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
 • Počítadlo návštěv