• Tělesná výchova

     • 18.9.2020

      Pokud rodič žádá na školní rok 2020/21 o uvolnění nebo úlevy z tělesné výchovy, vyplní příslušnou žádost, (kterou najde v organizačních pokynech školy) a spolu s lékařským potvrzením, kde bude upřesněna doba uvolnění a míra omezení, předá ředitelce školy.

     • Informace pro zákonné zástupce

     • 17.9.2020

      Od 18.9.2020 je v platnosti nařízení Ministerstva zdravotnictví - Roušky budou od pátku 18.9.2020 povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje). V případě dlouhodobější absence žáka (tzn. 3 dny a více ) vyžadujeme od zákonných zástupců omluvenku od lékaře. Pokud to není možné, donese žák po návratu do školy (po nemoci) vyplněné prohlášení.  příloha čestné prohlášení.pdf

     • Ode dne 10. 9. 2020 (čtvrtek) povinnost zakrytí úst a nosu rouškou!

     • 9.9.2020

      Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů bude od čtvrtka  10. 9. 2020 platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku, oznámil dnes Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pro Základní školu Lipenec nevyjímaje. Žáci ZŠ Lipenec, budou nosit v prostorách školy od zítřka 10. 9. 2020 roušku!

    • Třída plná pohody
     • Třída plná pohody

     • 8.9.2020

      V pondělí dne 7.9.2020 proběhl v 6. třídě adaptačně preventivní program Třída plná pohody. Během zábavného dopoledne plného vyprávění a různých her se žáci navzájem poznávali, vyprávěli o sobě, učili se spolupráci a jak postupovat při konfliktu v kolektivu. Do galerie Třída plná pohody byly přidány fotografie.

    • Zahájení školního roku 2020-2021
     • Zahájení školního roku 2020-2021

     • 1.9.2020

      Dne 1. září 2020 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2020/2021. O loňském školním roce si můžeme říci, že byl zcela mimořádný. Provoz školy se pro letošní školní rok bude řídit manuálem MŠMT ČR. Přejeme všem, hodně zdraví, pohodu a klid. Do galerie Zahájení školního roku 2020-2021 byly přidány fotografie.

     • Školní jídelna a školní družina je v provozu od 2. 9. 2020.

     • 31.8.2020

      Žáci se do ŠJ a ŠD mohou přihlašovat na základě přihlášek, zákonný zástupce může tyto přihlášky vyplnit dne 1.9.2020 ve škole. Preferujeme platbu za stravné a za pobyt v ŠD na účet školy t.j. stravné č.ú.: 232526175/0600, variabilní symbol jméno a příjmení žáka, platbu za pobyt v ŠD na účet školy 1000225714/0600, variabilní symbol jméno a příjmení žáka s poznámkou...poplatek za ŠD.  Děkujeme 

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Vlček Šimon Kontakt: +420 724 264 448
   • e-mail na webmastera: sindelarova@zs-lipenec.eu
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
 • Počítadlo návštěv