•  

     CO JE ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT                                                                                                 

     •  žákovský parlament je aktivní zapojení žáků do života školy                                       

      

     JEHO FUNKCE

     •  zvolení zástupci tříd, kteří se pravidelně účastní schůzek parlamentu, diskutují o různých pozitivních změnách ve škole, nápadech. Žáci se aktivně zapojují do života školy. Žákovský parlament pomáhá třídním učitelům při práci se třídou, učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování. Informují ostatní žáky o školních novinkách v průběhu roku a aktivně se podílejí na vytváření pozitivního klimatu školy. 

      

     Parlament svoji činnost zahájil v lednu 2023.