• Environmentální výchova

    • KONTAKT: machova@zs-lipenec.eu

      

     ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

      

     14.10.2021

     Sběrem starých mobilů také podporujeme ochranu goril v Africe, kterou vyhlásila ZOO Praha. Za každý vybraný mobil vyplatí společnost Rema Systém 10 Kč, které budou použity na pořízení vybavení pro strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu.

      

     14.10.2021

     První PODZIMNÍČKY již zdobí naši školu.

     Začátkem října byla vyhlášena každoroční soutěž o nejzajímavějšího PODZIMNÍČKA. Doufám, že bude účast bude obrovská. Krásné slunečné podzimní dny vybízejí k toulkám přírodou.

      

      

      

     14.10.2021

     Tak jako v předešlých letech třídíme na naší škole odpad.

      

      

      

      

     ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

      

     15.5.2021

     15.5.2021

     Světová škola - 1.pptx

     Světová škola - 2.pptx

      

     2.2.2021

     Od února 2021 probíhá v rámci projektu Světová škola monitoring znečišťování ovzduší lokálními topeništi. Žáci se zároveň seznamují s informacemi týkajících se obsahu škodlivin v kouři z lokálních topenišť.

     https://www.svetovaskola.cz/

     VIZITKA NAŠÍ ZŠ LIPENEC

     Naše škola je výjimečná především tím, že jsme školou tzv. rodinného typu. Všichni se tu dobře známe, pomáháme si a držíme pospolu. Budova leží na samém kraji obce, kde je příležitost využívat venkovní prostory k výuce. Zároveň jsme si vědomi toho, že nejbližší okolí školy není zrovna příkladem dobré péče o krajinu. Ve škole pravidelně zařazujeme témata GRV v jednotlivých předmětech. Výčet by byl určitě dlouhý. Co je ale podstatné, že jednotlivá témata dokážeme prolnout několika předměty zároveň a především nám jde o praktickou realizaci toho, co se dozvídáme v teoretické části výuky. Již jsme pomohli zlepšit situaci, která nastala po povodni v údolí Hasiny (PP), vysázeli jsme ovocné stromy v okolí školy, modernizací vytápění dosáhneme snížení spotřeby energie, atd. Zapojení do projektu Světových škol nevnímáme jako činnost k získání titulu, ale jako zapojení do komunity škol, které se daly stejným směrem – směrem ke zlepšení života školní a občanské komunity a dosažení souladu vývoje těchto komunit s udržitelností globálního ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje. Souvisí to s prolnutím vzdělávacích a dalších společenských funkcí školy se životem v okolí školy, jak se o to dlouhodobě snažíme.

      

     4. 9. 2020

      

                       

      

     ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

     22.11.2019

     • 1. školní Recyklační zpravodaj

     Skupina žáků ze VII. třídy vydala svůj 1. školní Recyklační zpravodaj. Školní koordinátorka nechala žákům volnou ruku při výběru a sestavování pracovní skupiny a určila jen základní rámec zpravodaje. Na první schůzce se žáci seznámili se základním obsahem zpravodaje a dostali instrukce týkající se náplně práce jednotlivých členů týmu. Byl určen tzv. deadline a pak už zůstalo vedení týmu na demokraticky zvolené šéfredaktorce Vendule, která se svého úkolu zhostila velmi zodpovědně a celý tým tak vše zvládl na výbornou. Žáci během této aktivity rozvíjeli a získávali důležité schopnosti a dovednosti jako např.: schopnost práce v týmu; shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít informace s využitím ICT; komunikativní dovednosti; naučili se organizovat svou práci i s ohledem k dodržení určeného termínu dokončení a odevzdání práce; učili se akceptovat potřeby a schopnosti žáků v týmu a v neposlední řadě rozvíjeli svou kreativitu. To, že se tohoto úkolu zhostili žáci dobrovolně, bylo vidět i na jejich nadšení, pracovním tempu i výsledku, který z této aktivity vzešel. Posuďte sami: Zpravodaj_ZSLipenec.pdf

      

     20.11.2019

     • Vyhlásili jsme vítěze soutěže o nejhezčího PODZIMNÍČKA a vývarné soutěže věnované k Světovému dni zvířat. Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří se připojili k hlasování. I jejich hlasy rozhodovaly o vítězi. Pořadí jsme určili hlasováním všech dětí ve škole a jejich rodičů.

      

      

     18.10.2019

     • Den stromů si žáci II. stupně připomněli vytvořením stromu své třídy

      

     Plnění plánu EVVO na naší škole spočívá jednak v dlouhodobé činnosti a rovněž v plnění úkolů, které připadají na jednotlivé měsíce, nebo aktuálních úkolů. Naše škola je zapojena do projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“.  V tomto projektu jde hlavně o sběr drobných elektrospotřebičů, vybitých baterií a použitých mobilních telefonů. Dále plníme i úkoly z EKO Abecedy. Zapojujeme se do soutěží pořádaných Ekologickým centrem Most, akcí pořádaných Ekologickým centrem Dymnivka Postoloprty a Střední zemědělskou školou v Žatci. Součástí EVVO je sběr starého papíru a jeho odvoz, sběr vršků z PET lahví. Odvoz těchto surovin určených k recyklaci zajišťuje firma „Suroviny Švarc“ z Mostu. Pravidelnou akcí je úklid okolí školy a dobrovolný úklid Hasiny pořádaný v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme si svět“. Patří sem i aktualizace nástěnky k EVVO. V krátkodobých činnostech se zaměřujeme na aktuální úkoly: sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, beseda s myslivci, soutěž o nejhezčího Podzimníčka, zdobení dýní, akce pořádané ke Dni stromů. Krmení ptáků a zvěře. Besedy na téma třídění odpadů (Tonda Obal na cestách). Jedná se i o exkurze. Například jsme měli možnost prohlédnout si čističku odpadních vod v Žatci. K dispozici je i venkovní třída, kterou lze v jarním období využít. Na závěr školního roku probíhá vyhodnocení celoročních projektů, jehož součástí je i vyhlášení a odměnění vítězů sběrových soutěží.

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
   • ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O. K RUKÁM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. TOMÁŠE VLČKA NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 301 00 TEL. +420 602 627 213 EMAIL DPO@AKVLCEK.CZ
 • Počítadlo návštěv

  Počet návštěv: 267