• 2023/2024

    • Celoroční projekt pro školní rok 2023/2024 nese název:

     CESTA KOLEM SVĚTA

      

     1. CÍL PROJEKTU:

     Cílem projektu je postupně přiblížit žákům kulturu vybraných států: 

     • Itálie(září + říjen) 16.-20.10. 2023
     • Mexiko(listopad + prosinec) 11.-15.12.2023
     • USA(leden + únor) 19.-23.2.2024
     • Egypt(březen + duben) 22.-26.4. 2024
     • Japonsko(květen + červen) 10.-14.6.2024

     2. POPIS PROJEKTU:

     Pro každý stát bude ve výuce věnován časový úsek dvou měsíců, v rámci kterýchbude průběžnězařazován do různých předmětů například formou:

     • tematických slovních úloh, geometrických obrazců typických ve vlajce či památkách daného státu v matematice;
     • práce s textem, vysvětlování pojmů a cizích slov převzatých z dané země nebo zadáním slohových prací v českém jazyce, povídání o významných spisovatelích v literatuře;
     • rozpoznání tamního jazyka z poslechu, ukázka psaného textu, případně překladu a práce s textem odborných či turistických článků v cizím jazyce;
     • tvorba obrázků tematicky laděných do aktuálního státu, využití tamních státních barev ve výtvarné výchově či pracovních činnostech;
     • přiblížením národního sportu dané země v tělesné výchově;
     • poslechem národních písní, případně státní hymny aktuální země v hudební výchově;
     • polohopis státu a přiblížení kultury v zeměpise, vlastivědě;
     • bližší seznámení s typickou faunou a flórou daného státu v prvouce, přírodovědě, přírodopise;
     • zamyšlení nad problémy tamních obyvatel, formě vlády, významu víry v občanské výchově.
       

     3. VÝSTUP PROJEKTU:

     Výstupem projektu je zvýšené vnímání témat s místním, globálním a kulturním významem. Dále se jedná o propojení globálních kompetencí a základních znalostíz jednotlivých předmětů. Do projektu je zařazena také ŠJ, která na konci každého období zajistí tematicky laděný oběd pro žáky i zaměstnance. S výzdobou jídelny může pomoci ŠD a díla žáků z VV za dané dva měsíce. Žáci, kteří získají znalosti o jiných kulturách, dějinách, hodnotách, stylech komunikace a vírách, chápou, že jejich vnímání světa a chování je ovlivněno mnoha aspekty. Jsou schopni akceptovat zcela odlišné názory na svět. U jedinců, kteří tuto dovednost nemají, je pravděpodobnější, že se budou při vnímání těch, kteří jsou „jiní“, spoléhat na stereotypy a předsudky.