• Celoroční projekty školy

    •  

     ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

      

     Celoroční projekt pro školní rok 2022/2023 nese název:

      My jsme Češi! Nikdy se nevzdáme!

     Vzhledem k tomu, že letos uplynulo 80. let od operace Anthropoid bylo by zajímavé a možná i žádoucí věnovat celoškolní projekt tomuto tématu, které nemusí být pojato pouze jako „válečné“ téma, ale mělo by vzbudit v žácích pocit vlastenectví a dokázat jim, že i my Češi, kteří se zdají jako malý národ, dokážeme nějak zasáhnout do dějin Evropy.

     S tématem se samozřejmě dá hýbat, stejně jako s názvem. Byla to taková moje prvotní idea, protože Anthropoid je ten velmi aktuální a konají se k němu zajímavé akce a také by bylo zajímavé, kdybychom vyrazili i na výlet do Lidic, kde se také konají přednášky.

      

      

      

      

     ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

      

     Celoroční projekt pro školní rok 2021/2022 nese název "Cesta do digitálního světa".

      

     • ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ A ŽÁKŮ
     • ZAŘAZENÍ ROBOTIKY A DIGITÁLNÍ VÝCHOVY DO VÝUKY (ČTEČKY , 3D TISKÁRNY, 3 PANELY, PLATFORMA EDUPAGE A ONLINE VÝUKA  ATD.)

      

      

      

     ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

      

     Celoroční projekt pro školní rok 2020/2021 nese název "Poslání, výzy a proměny ve 21. století".

     Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o nové zážitky a s nimi spojené informace hravou formou vzdělávání, naučit děti spolupráci, lepší komunikaci a kreativitě. Vedení dětí k tomu, aby si vytvářely povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou a planetou Zemí. 

     Jednotlivé ročníky se v rámci projektu zaměří na tyto oblasti:

     1.TŘÍDA

     Mgr. Michaela Černá -PŘÍRODA A JEJÍ TAJEMSTVÍ

     2.TŘÍDA

     Mgr. Jana Bělohoubková -  VOLNÝ ČAS DĚTÍ

     3.TŘÍDA
     Mgr. Magdaléna Sismilichová - KOMUNIKACE A VÝVOJ TECHNOLOGÍÍ

      4.TŘÍDA
     Miroslava Giurgová -  CESTA ZA ZDRAVÍM V PRŮBĚHU
        
     5.TŘÍDA

     Ing. Irena Kidorová  - VZHŮRU KE HVĚZDÁM

     6.TŘÍDA

     Mgr. Jana Basáková - PROMĚNY V CESTOVÁNÍ

      7.TŘÍDA
     Ing. Eva Havířová - OBJEM A VYNÁLEZY, KTERÉ LIDEM ZMĚNILY ŽIVOT   

     8.TŘÍDA

     Mgr. Lenka Marešová - HISTORICKÉ PROMĚNY ODĚVŮ Z POHLEDU 21. STOLETÍ
         
     9.TŘÍDA
      Ing. Jana Plíšková  -  KLIMATICKÉ ZMĚNY – PŘÍRODNÍ KATASTROFY 

      

      

     Projekt TVOŘIVÁ RADOSTNÁ ŠKOLA 2Základní škola Lipenec, okres Louny se zapojila do projektu Tvořivá radostná škola 2. Tento projekt je finančně podpořen Evropskou Unií. Projekt bude realizován v období od 1.9.2020 – 1.9.2022. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Na základě výše uvedeného projektu jsou žákům nabízeny aktivity jako kluby, doučování, projektové dny atd.

      

      

      

      

      

     ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

      

     Téma: "Svět peněz"

     Obrázek zdroj: Wikipedie – internetová encyklopedie

      

     Cílem projektu je znalost finanční gramotnosti dětí v interakci s projektem ABECEDA PENĚZ

      

      

     ŠKOLNÍ ROK 2018/2020 - ZŠ 

      

      

      

      

      

      

      

     Celoroční školní projekt

            

     Cílem projektu je seznámit žáky s méně známými osobnostmi, zajímavostmi a oblastmi v rámci oslav 100 let ČSR až k samotné ČR.

     (porovnání rozlohy ČR s jinými státy, národní parky, chránění živočichové, významní malíři, sochaři, naši olympionici, skladatelé, stavitelé, lékaři, dějepisci, vynálezci atd.)   

      

      

      

      

     ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 - ZŠ

                                           

      

     PROJEKTY EU OPVK

      

      

     Šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
     Vzdělávací oblast:  "Člověk a příroda"

     Fyzika - 2. stupeň -  (marikr@seznam.cz)
     Přírodopis - 2. stupeň - (zdena.ventova@seznam.cz)

     VY_32_INOVACE:   MZ01.ZIP   MZ03.ZIP

      

     Matematika - 1. stupeň
     Matematika - 2. stupeň - (marikr@seznam.cz)

     VY_42_INOVACE:   MZ001.ZIP   MZ003.ZIP

      

     Anglický jazyk - 1. a 2. stupeň
     Německý jazyk - 2. stupeň

     VY_22_INOVACE:

      

     Český jazyk - 1. stupeň

     VY_12_INOVACE:   MZ2.ZIP   MZ3.ZIP

      

     PROJEKT 72 HODIN - Co_je_72.docx

     Naše škola byla zaregistrována do projektu 72 hodin. Náš projekt má název „Zlepšení okolí naší školy“. Byl schválen a zobrazuje se v přehledu projektů na webu http://www.72hodin.cz .

     PROJEKT 72 HODIN pokračuje:

     Mottem letošního projektu je: „Zasaď strom třeba se starostou…“.

     A co jsme vlastně dělali? Náš projekt začal v půl desáté dopoledne. Aktéry byli žáci II. stupně. Rozdělili jsme se do tří skupin a každá měla za úkol uklidit určitou část obce Lipenec, ve které sídlí naše škola... více: Projekt_72_hodin.docx

     PROJEKT 72 HODIN - poděkování

     Děkujeme všem žákům základní školy Lipenec, kteří se s paní Ing.Ventovou v rámci eviromentální výchovy projektu zúčastnili.


     Poděkování v PDF

      

     Projekt - Čtenářské dílny

     Název projektu: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

     Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost („OP VK“)

     Předpokládané datum: 01.09.2015            Předpokládané datum: 31.12.2015

     Vzdělávací cíl pro 1. a 2. stupeň ZŠ:

     Osvojení vhodných metod a postupů pro rozvoj techniky čtení,rozvoj slovní zásoby a přípravy na sloh, včetně interpretace textů a uplatnění dramatického prvku v rámci výuky. Jejich cílem je vytvářet kladný vztah žáků k vlastní četbě, motivovat pro celoživotní učení. Žáci od druhého do devátého ročníku  v hodinách českého jazyka  a literatury realizují čtenářskou dílnu s nově zakoupenými knihami, pomůckami a čtečkami. Fotografie z některých hodin k nahlédnutí ve fotoalbumu na webových stránkách školy.

      

  • Povinně zveřejňované informace - Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • Telefon: +420 415696249
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipenec 119 44001 Lipno Czech Republic
   • Elektronická adresa: https://zs-lipenec.edupage.org
   • Ředitelka školy Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Lipno Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • IZO 0600 082 857
   • Právní forma: Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O. K RUKÁM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. TOMÁŠE VLČKA NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 301 00 TEL. +420 602 627 213 EMAIL DPO@AKVLCEK.CZ
   • Organizační struktura Člení se na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol: Základní škola Školní družina Školní jídelna
   • Plátce daně z přidané hodnoty Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty
 • Počítadlo návštěv

  Počet návštěv: 1065