• VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

    •                                                         

      Výuka anglického jazyka 

     Vyučující Mgr. Jana Basáková 

     Vyučující Mgr. Jana Bělohoubková 


     Na naší škole probíhá výuka Aj od 3. ročníku. Žáci v nižších ročnících používají učebnice oxfordské řady Chit Chat 1  a Chit Chat 2, které jsou plné her, písniček a              
     zábavných cvičení. Hodiny angličtiny jsou obohacovány také čtením a úkoly z
     anglických časopisů pro nejmenší žáky jako je Hello Kids! a různých zábavných stránek na online učení anglického jazyka.
     Od 5. ročníku používají žáci učebnice oxfordské řady Project. Žáci v rámci hodin zpracovávají projekty na různá témata, pracují s anglickými texty z časopisů "Ready" a "Gate" a zapojují se do mezinárodní spolupráce v rámci skupiny E-twinning.

     Výuka německého jazyka

     Vyučující Mgr. Lenka Marešová 

     Německý jazyk se na naší škole vyučuje od 7. třídy do 9. třídy v rozsahu 2 hodin týdně.Žáci se učí podle učebnice Deutsch mit Max 1 a 2 od nakladatelství Fraus. K těmto učebnicím si žáci zakoupí pracovní sešity 1 a 2, ve kterých je slovní zásoba k jednotlivým lekcím a přehled probírané gramatiky. Žáci si mohou k těmto pracovním sešitům stáhnout do mobilních 
     telefonů aplikaci k procvičování slovní zásoby i s výslovností rodilého mluvčího.Součástí těchto učebnic jsou také 2 CD, kde si žáci oživí výuku písničkami ve formě rapu a poslechy namluvenými rodilými mluvčími. Učebnice je také doplněna různými hrami, hádankami a kvízy, zaměřenými na poznání německy mluvících zemí. Vlastní tvořivost si žáci rozvíjejí miniprojekty na konci jednotlivých lekcí (např. Já, Moje rodina, Můj kamarád, Můj den, Můj 
     týden).Žáci jsou průběžně hodnoceni ústně i písemně. Z každé lekce píší 2x slovíčka a na konci lekce je půlhodinový test doplněný poslechovým cvičením. V rámci výuky němčiny je také možno navštívit německy mluvící země.