• Výchovný poradce

    •  

     Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň ZŠ Lipenec

      

     KONTAKT:  

     Mgr. Markéta Loulová, loulova@zs-lipenec.eu

     Pro školní rok 2020 - 2021

     INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ 2020/2021

     Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
     Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

     Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

     1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020
     2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021


     Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech (formuláři), které žákům předá ředitelka ZŠ LIPENEC. Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

     Podrobné informace k přijímacím zkouškám je uvedeno v příloze. 2020 - Sdělení o termínech.pdf


     POKUD MÁ ŽÁK ZÁJEM O OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU, OBRATEM SE OBRÁTÍ NA ŘEDITELKU ZŠ LIPENEC, TAK ABY BYLA PŘIHLÁŠKA ZASLÁNA VČAS DO TERMÍNU TJ. 30.11.2020.

      

     Pro školní rok 2019 - 2020

     Informace o přijímacích zkouškách ve školním roce 2019/2020

     Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:
     Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června 2020
     Víceletá gymnázia – 9. června 2020

     Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry.
     Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. K dispozici budou také výuková videa, řekl ministr školství na tiskové konferenci.
     Testovací prostředí CERMAT pojmenované  Přijímačky bez obav  naleznete na webu prijimacky.cermat.cz <https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prijimacky-bez-obav>, více informací o aplikaci pak najdete na webu České školní inspekce.
     Časové schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo MŠMT, jejich rozpis přikládáme zde (viz. příloha)pz_casova_osa_6_5.pdf

      

     INFO k zápisovému lístku

     /Zápisový lístek - Význam podání zápisového lístku/

     Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

     /Termín pro podání zápisového lístku/

     Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem

     *_V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou._*

     *_Zpětvzetí zápisového lístku není možné._*

     Na tiskopisu zápisového lístku se nově uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ (pro něj je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok. V našem případě píšeme *2020/2021.*
      

      

     Ostatní informace k přijímacím zkouškám, ukázky přijímacích testů:

     https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/236-msmt-zverejnilo-terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce-2019-2020


      

     Předmět: SVĚT PRÁCE PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍDY ZŠ LIPENEC

     Velké množství informací najdete na následujících adresách:

     A)     DATABÁZE ŠKOL:

     www.atlasskolstvi.cz, www.stredniskoly.cz, www.infoabsolvent.cz

     B)      PRO ZLEPŠENÍ PROSPĚCHU:

     www.zaskolou.cz, www.ujc.cas.cz

     C)     INFORMACE ZE SVĚTA PRÁCE:

     http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno, www.prace.cz,

     D)     TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ A PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

     www.scio.cz, www.zkousky-nanecisto.cz

     www.testpark.cz

     http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html

     Přehledný návod jak postupovat při podávání přihlášek na střední školy - máte možnost obrátit se na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na Úřadu práce v Lounech, jehož pracovníci vám všechny dotazy rádi zodpoví. (tel.: 415 634 126, 415 634 127).

      

      

     PO - PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
     KONTAKTY NA PPP, SPC:

     Poradenská činnost:

     • PPP ŽATEC  tel. 415 712 761
     • SPC ŽATEC  tel. 415 711 329
     • PPP Louny  tel. 415 652 323
     • SPC Litoměřice 416 734 011
     • SPC Měcholupy 415 722 508

     Rodičům žáků, kteří mají platné doporučení k integraci - prosíme o vyplnění žádosti o individuální vzdělávací plán (nejpozději vždy do 15.září)

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
   • ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O. K RUKÁM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. TOMÁŠE VLČKA NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 301 00 TEL. +420 602 627 213 EMAIL DPO@AKVLCEK.CZ
 • Počítadlo návštěv

  Počet návštěv: 313