• Výchovný poradce

    •  

     Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň ZŠ Lipenec

      

     KONTAKT:  

     Mgr. Markéta Loulová, loulova@zs-lipenec.eu

      

     Informace o přijímacích zkouškách ve školním roce 2019/2020

     Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, ty v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:
     Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června 2020
     Víceletá gymnázia – 9. června 2020

     Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry.
     Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. K dispozici budou také výuková videa, řekl ministr školství na tiskové konferenci.
     Testovací prostředí CERMAT pojmenované  Přijímačky bez obav  naleznete na webu prijimacky.cermat.cz <https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prijimacky-bez-obav>, více informací o aplikaci pak najdete na webu České školní inspekce.
     Časové schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo MŠMT, jejich rozpis přikládáme zde (viz. příloha)pz_casova_osa_6_5.pdf

      

     INFO k zápisovému lístku

     /Zápisový lístek - Význam podání zápisového lístku/

     Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

     /Termín pro podání zápisového lístku/

     Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem

     *_V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou._*

     *_Zpětvzetí zápisového lístku není možné._*

     Na tiskopisu zápisového lístku se nově uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ (pro něj je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok. V našem případě píšeme *2020/2021.*
      

      

     Ostatní informace k přijímacím zkouškám, ukázky přijímacích testů:

     https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/236-msmt-zverejnilo-terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce-2019-2020


      

     Předmět: SVĚT PRÁCE PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍDY ZŠ LIPENEC

     Velké množství informací najdete na následujících adresách:

     A)     DATABÁZE ŠKOL:

     www.atlasskolstvi.cz, www.stredniskoly.cz, www.infoabsolvent.cz

     B)      PRO ZLEPŠENÍ PROSPĚCHU:

     www.zaskolou.cz, www.ujc.cas.cz

     C)     INFORMACE ZE SVĚTA PRÁCE:

     http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno, www.prace.cz,

     D)     TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ A PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

     www.scio.cz, www.zkousky-nanecisto.cz

     www.testpark.cz

     http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html

     Přehledný návod jak postupovat při podávání přihlášek na střední školy - máte možnost obrátit se na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na Úřadu práce v Lounech, jehož pracovníci vám všechny dotazy rádi zodpoví. (tel.: 415 634 126, 415 634 127).

      

      

     PO - PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
     KONTAKTY NA PPP, SPC:

     Poradenská činnost:

     • PPP ŽATEC  tel. 415 712 761
     • SPC ŽATEC  tel. 415 711 329
     • PPP Louny  tel. 415 652 323
     • SPC Litoměřice 416 734 011
     • SPC Měcholupy 415 722 508

     Rodičům žáků, kteří mají platné doporučení k integraci - prosíme o vyplnění žádosti o individuální vzdělávací plán (nejpozději vždy do 15.září)

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Vlček Šimon Kontakt: +420 724 264 448
   • e-mail na webmastera: sindelarova@zs-lipenec.eu
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
 • Počítadlo návštěv