• O NÁS

    • Jsme devítiletou základní školou, která nabízí budoucím a stávajícím žákům vzdělávání v rodinném školním prostředí. Výuka ve třídách probíhá individuálně dle rozvrhů, ročníky nejsou spojovány. Žáci mají možnost docházet do školní jídelny na svačiny a obědy.  Vybavení školy se neustále inovuje. Dále na této stránce najdete rozvrhy, aktuální suplování a další informace o naší škole.

     Dny otevřených dveří - pokud máte zájem navštívit naší školu, zažít atmosféru přímo v průběhu vyučování, neváhejte si domluvit schůzku s vedením školy, ať už telefonicky:

     415 696 249, 739 456 436 nebo e-mailem: loulova@zs-lipenec.eu. Rádi vás naší školou provedeme a zodpovíme otázky, které vás zajímají a byly by rozhodující pro zapsání vašeho dítěte do naší školy.                                 

      Motto: „Kdo se neučí – nezná“    

      „Naším hlavním cílem je - zapojit co největší počet dětí a mládeže do volnočasových aktivit na škole. Seznámit je s novými a netradičními formami využití volného času.

     Na škole pracuje školní metodik prevence, organizujeme mimoškolní činnost našich žáků. Každý náznak projevu patologických jevů či šikany se snažíme řešit ihned a nekompromisně. Žák je osobnost a zajímá nás - jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět a znát. Snažíme se o Integraci - věnujeme náležitou pozornost žákům s poruchami učení a jinými PO, říká ředitelka školy Mgr. Markéta Loulová.


     Spolupráce s rodiči:

      Jsme rodinná škola, která usiluje o vytváření pohodového, bez stresového, školního prostředí. Navzájem se snažíme k sobě chovat slušně, s úctou a budujeme vztahy na bázi partnerství. Snažíme se získat podporu (nebo alespoň akceptaci) veřejnosti pro své poslání, pro nové myšlenky, záměry a společnými silami ve spolupráci s rodiči získat příznivé klima pro chod školy. Na škole působí „Rada“, z řad zákonných zástupců žáků.  

      

     Pohyb je život

     Nejen v rámci různých školních projektů a akcí se snažíme našim žákům vštěpovat zásady zdravého životního stylu, důležitost pohybu pro zdraví. Kde?
     - Při hodinách TV
     - Na lyžařském výcviku
     - Na ozdravném pobytu
     - Při pobytu u moře v Itálii, Chorvatsku.....
     - Při vyučování pod širým nebem
     - Při výuce plavání
     - Na školních a mimoškolních akcích

          

     Rada pro rodiče v přístupu ke škole: „Společně to dokážeme“

     Rada ostatním školám v přístupu k rodičům: „Radit si netroufáme“