• Ošetřovné v důsledku uzavření škol od 14.10.2020

     • 3.11.2020

      Česká správa sociálního zabezpečení připravila nový tiskopis pro ošetřovné, které bude propláceno v důsledku celostátního uzavření škol od 14.10.2020. Tento tiskopis škola nepotvrzuje ani nevystavuje. Odkaz na něj a bližší informace naleznete na webové stránce:

      https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

      Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ).

      Další informace k ošetřovnému najdete na adrese: 

      https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

     • Úprava rozvrhu distanční výuky pro žáky 2. stupně ZŠ Lipenec od 2.11.2020

     • 29.10.2020

      Vzhledem k tomu, že situace se nevyvíjí příznivě a neočekáváme tak nástup žáků od 2. 11. 2020 do základních škol, jsou přidány online hodiny distanční výuky a tímto je tak pro žáky 2. stupně upraven od 2.11.2020 rozvrh. ROZVRH je naprosto totožný s rozvrhem, který žáci dostali 2. 9. 2020 při nástupu do školního roku 2020/2021. V tomto rozvrhu pro distanční výuku jsou uvedeny online hodiny černou ikonou DISKORD. Tyto online hodiny budou probíhat ve stejných časech, které jsou nahoře v rozvrhu napsány (tak jako by byli žáci prezenčně ve škole). Jsou vybrány pouze stěžejní předměty, u ostatních předmětů je učivo, výklad, DÚ, prezentace  testy zadáváno přes systém EDUPAGE. Do kterého jak žáci, tak zákonní zástupci po přihlášení mají přístup!!

      Upravený rozvrh pro 6.- 9. třídu pro distanční výuku od 2.11.2020

      Pro 1. stupeň se rozvrh nemění, vše na domluvě s třídní učitelkou.


     • ŠKOLNÍ JÍDELNA OD 2.11.2020 OPĚT V PROVOZU

     • 29.10.2020

      Pokud má žák zaplaceno stravné (pouze obědy), má možnost si vyzvednout v době distanční výuky  oběd do vlastních jídlonosičů ve školní jídelně při ZŠ Lipenec. Výdej oběda je PONDĚLÍ - PÁTEK od 11:00 - 12.30 hodin. V případě zájmu o vyzvednutí oběda kontaktujte telefonicky vedoucí školní jídelny paní Janu Šipošovou tel.č. 608 800 244, 722 936 605 a to nejpozději do 2.11. 2020 do 8:00 hodin.

       

     • Hodiny přírodopisu

     • 14.10.2020

      Během distanční výuky budeme opět na II. stupni využívat elektronické učebnice přírodopisu. IUč přírodopisu k domácímu použití jsou ZDARMA. Licenční cerifikáty jsou k dizpozici na stránkách https://www.nns.cz

     • Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

     • 13.10.2020

      Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol, nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ a školních družin. Dne 13.10.2020 byl zákonným zástupcům a žákům školy zaslán aktuální rozvrh k distanční výuce spolu s ostatním sdělením a provozem školní jídelny. 

      V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy Mgr. Markétu Loulovou tel.č. 739 456 436.

       

    • Webinář HIV-AIDS
     • Webinář HIV-AIDS

     • 8.10.2020

      Žáci deváté třídy se opět aktivně zapojili do webináře HIV- AIDS, který proběhl jako online beseda lékařů a profesionálů z oboru a HIV pozitivní lektorky, doplněný o tematické filmy a videa. Do galerie Webinář HIV byly přidány fotografie.

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Vlček Šimon Kontakt: +420 724 264 448
   • e-mail na webmastera: sindelarova@zs-lipenec.eu
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
 • Počítadlo návštěv