• Školní jídelna a školní družina je v provozu od 2. 9. 2020.

     • 31.8.2020

      Žáci se do ŠJ a ŠD mohou přihlašovat na základě přihlášek, zákonný zástupce může tyto přihlášky vyplnit dne 1.9.2020 ve škole. Preferujeme platbu za stravné a za pobyt v ŠD na účet školy t.j. stravné č.ú.: 232526175/0600, variabilní symbol jméno a příjmení žáka, platbu za pobyt v ŠD na účet školy 1000225714/0600, variabilní symbol jméno a příjmení žáka s poznámkou...poplatek za ŠD.  Děkujeme 

    • Dle pokynů MŠMT ČR
     • Dle pokynů MŠMT ČR

     • 26.8.2020

      Základní škola Lipenec zahajuje ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Ve školském zařízení není zavedena povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen "rouška"). Základní škola upozorňuje zákonné zástupce, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žádáme zákonné zástupce, aby školu navštěvovali pouze v předem domluveném čase a pouze v nejnutnějších případech. Základní škola je vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky. Do galerie Dle pokynů MŠMT ČR byly přidány fotografie.

    • Vysvědčení je předáno
     • Vysvědčení je předáno

     • 29.6.2020

      Dne 29.6.2020 jsme slavnostně rozdali vysvědčení, začaly nám prázdniny. Absolventům přejeme hodně zdaru v dalším životě a všem ostatním žákům a zaměstnancům školy ZŠ Lipenec pohodové prázdniny hlavně ve zdraví. Do galerie Vysvědčení je předáno byly přidány fotografie.

    • Opět spolu
     • Opět spolu

     • 23.6.2020

      Po dlouhých měsících odloučení jsme se opět setkali a zakončili školní rok s budoucími deváťáky dopolednem plným her, mlsáním dobrot a legrace. Do galerie Opět spolu byly přidány fotografie.

     • INFORMACE pro žáky a zákonné zástupce – Klasifikace, vydávání vysvědčení za školní rok 2019/2020

     • 15.6.2020

      Klasifikace 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude uzavřena dne 25. 6. 2020. Žáci budou v druhém pololetí školního roku 2019/2020 hodnoceni klasifikačním stupněm, s ohledem na mimořádné podmínky, možnosti distančního vzdělávání a dle doporučených postupů ze strany MŠMT. Vysvědčení bude fyzicky předáno všem žákům v pondělí dne 29. 6. 2020 od 7:30 – 8:15 hodin v ZŠ Lipenec. Těšíme se na vás – roušky s sebou.
      Dne 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.

       

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • 9.6.2020

      Blahopřejeme Tereze Husákové, která v tomto mimořádném období našla sílu nejen výborně plnit školní povinnosti, ale zúčastnit se i Biologické olympiády. Letošní kolo bylo vlastně kolem celorepublikovým a vzhledem k tomu, že Terezka zatím neprošla jako šesťanda výukou botaniky, je její výkon a umístění v polovině soutěžního pole v krajském i republikovém srovnání velmi slibný pro další roky. Do galerie Biologická olympiáda byly přidány fotografie.

     • Přítomnost žáků 6.- 8. tříd v Základní škole v Lipenci od 8.6.2020

     • 3.6.2020

      Žáci 6. - 8. třídy ZŠ Lipenec mohou od 8.6.2020 – 25.6.2020 využít možnosti konzultačních hodin u jednotlivých vyučujících dle níže přiloženého harmonogramu.  Účast na konzultačních hodinách je dobrovolná. Konzultační hodiny slouží k objasnění či upevnění učiva.  Na konzultační hodinu se žák přihlásí (napsáním) emailu danému vyučujícímu.

      Konzultační hodina se bude konat  max. s 15 žáky. Při prvním vstupu do školy žák donese podepsané čestné prohlášení. priloha_cestne_prohlaseni.pdf Nadále je nutné dodržovat BOZ – ve společných prostorách nosíme roušky, dezinfekce rukou atd. Distanční výuka probíhá nadále.

      Konzultační hodiny:

       

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Vlček Šimon Kontakt: +420 724 264 448
   • e-mail na webmastera: sindelarova@zs-lipenec.eu
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
 • Počítadlo návštěv