• MŠMT - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

     • 16.12.2020

      Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:
       

      - základních škol
      - středních škol a konzervatoří
      - vyšších odborných škol
      - základních uměleckých škol
      - jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
      - ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou    podle zákona o státní sociální podpoře
      - školních družin, školního klubu a střediska volného času

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

       

    • SOUTĚŽ - Podzimníček
     • SOUTĚŽ - Podzimníček

     • 24.11.2020

      SOUTĚŽ - PODZIMNÍČEK  (nahlédněte do fotogalerie Podzimníčků viz.níže) - startuje hlasování o PODZIMNÍČKA, který vás nejvíce zaujal. Vybírejte v naší galerii PODZIMNÍČKŮ do 15.12.2020.Svůj hlas pošlete na: machova@zs-lipenec.eu pro maximálně 3 PODZIMNÍČKY. Každá fotografie PODZIMNÍČKA je označena číslem, které zadáte při vašem hlasování. Do galerie Podzimníček byly přidány fotografie.

     • Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

     • 12.11.2020

      Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy. Prezenční výuka pro naše žáky ZŠ Lipenec bude probíhat standardně podle rozvrhu. Školní družina a školní jídelna je v provozu.  Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Na viděnou tedy dne 18.11. 2020 v 7:30 hodin již v lavicích. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

    • Podzimníček
     • Podzimníček

     • 9.11.2020

      Podzim je v plném proudu a naši žáci ani v této chvíli nezahálí. Každý skřítek Podzimníček, kterého žáci na ukázku poslali je krásný. Přesvědčete se sami.  Do galerie Podzimníček byly přidány fotografie.

     • INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ 2020/2021

     • 9.11.2020

      Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
      Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

      Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

      1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020
      2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021


      Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech (formuláři), které žákům předá ředitelka ZŠ LIPENEC. Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

      Podrobné informace k přijímacím zkouškám je uvedeno v příloze.

      POKUD MÁ ŽÁK ZÁJEM O OBOR S TALENTOVOU ZKOUŠKOU, OBRATEM SE OBRÁTÍ NA ŘEDITELKU ZŠ LIPENEC, TAK ABY BYLA PŘIHLÁŠKA ZASLÁNA VČAS DO TERMÍNU TJ. 30.11.2020.

      2020-Sdělení o termínech.pdf

  • Kontakty

   • Základní škola Lipenec, okres Louny
   • loulova@zs-lipenec.eu
   • sindelarova@zs-lipenec.eu
   • + 420 415 696 249, 739 456 436
   • Lipno,Lipenec 119 440 01 Louny
   • https://zs-lipenec.edupage.org
   • Mgr. Markéta Loulová telefon č.: 739 456 436
   • Finanční referent školy Jana Mádlová telefon č.: 604756930
   • Facebook: Základní škola Lipenec
   • Podatelna školy Základní škola Lipenec, okres Louny Lipenec č.p. 119 440 01 Louny Úřední hodiny: PO - PÁ od 8:00 - 14:00 hodin
   • ID datové schránky: xympdvr
   • Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Vlček Šimon Kontakt: +420 724 264 448
   • e-mail na webmastera: sindelarova@zs-lipenec.eu
   • IZO 0600 082 857
   • Příspěvková organizace
   • IČO 49123645
   • Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s. 1000225714/0600
   • Zřizovatel Obec Lipno Lipno č.p. 14 438 01 Žatec Kontakt: 415 725 018, 415 725 165
 • Počítadlo návštěv