MENU

Projekty

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční školní projekt

       

Cílem projektu je seznámit žáky s méně známými osobnostmi, zajímavostmi a oblastmi v rámci oslav 100 let ČSR až k samotné ČR.

(porovnání rozlohy ČR s jinými státy, národní parky, chránění živočichové, významní malíři, sochaři, naši olympionici, skladatelé, stavitelé, lékaři, dějepisci, vynálezci atd.)   

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 - ZŠ

                                      

 

PROJEKTY EU OPVK

 

 

Šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Vzdělávací oblast:  "Člověk a příroda"

Fyzika - 2. stupeň -  (marikr@seznam.cz)
Přírodopis - 2. stupeň - (zdena.ventova@seznam.cz)

VY_32_INOVACE:   MZ01.ZIP   MZ03.ZIP

 

Matematika - 1. stupeň
Matematika - 2. stupeň - (marikr@seznam.cz)

VY_42_INOVACE:   MZ001.ZIP   MZ003.ZIP

 

Anglický jazyk - 1. a 2. stupeň
Německý jazyk - 2. stupeň

VY_22_INOVACE:

 

Český jazyk - 1. stupeň

VY_12_INOVACE:   MZ2.ZIP   MZ3.ZIP

 

PROJEKT 72 HODIN - Co_je_72.docx

Naše škola byla zaregistrována do projektu 72 hodin. Náš projekt má název „Zlepšení okolí naší školy“. Byl schválen a zobrazuje se v přehledu projektů na webu http://www.72hodin.cz .

PROJEKT 72 HODIN pokračuje:

Mottem letošního projektu je: „Zasaď strom třeba se starostou…“.

A co jsme vlastně dělali? Náš projekt začal v půl desáté dopoledne. Aktéry byli žáci II. stupně. Rozdělili jsme se do tří skupin a každá měla za úkol uklidit určitou část obce Lipenec, ve které sídlí naše škola... více: Projekt_72_hodin.docx

PROJEKT 72 HODIN - poděkování

Děkujeme všem žákům základní školy Lipenec, kteří se s paní Ing.Ventovou v rámci eviromentální výchovy projektu zúčastnili.


Poděkování v PDF

 

Projekt - Čtenářské dílny

Název projektu: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost („OP VK“)

Předpokládané datum: 01.09.2015            Předpokládané datum: 31.12.2015

Vzdělávací cíl pro 1. a 2. stupeň ZŠ:

Osvojení vhodných metod a postupů pro rozvoj techniky čtení,rozvoj slovní zásoby a přípravy na sloh, včetně interpretace textů a uplatnění dramatického prvku v rámci výuky. Jejich cílem je vytvářet kladný vztah žáků k vlastní četbě, motivovat pro celoživotní učení. Žáci od druhého do devátého ročníku  v hodinách českého jazyka  a literatury realizují čtenářskou dílnu s nově zakoupenými knihami, pomůckami a čtečkami. Fotografie z některých hodin k nahlédnutí ve fotoalbumu na webových stránkách školy.