MENU

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

KONTAKTY                                                        

Jana Šipošová  - vedoucí školního stravování, kuchařka      ' 722 936 605

Pavla Hesová - kuchařka

 

JÍDELNÍ LÍSTEK 

 

 

      

         PLATBA ZA OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:

          Pondělí - Pátek od 7:00 - 9:00 hodin

 

        VÝDEJ SVAČIN A OBĚDŮ:

                                                                  Svačina: 9:05 –   9:25 hodin – 1. st.  v doprovodu pedagoga

                                                                  Oběd:   11:00  – 12:30 hodin v doprovodu pedagoga

                                                      

  1.        Vyhláška o požadavcích na potraviny č.282/2016
  2.        Vnitřní řád ŠJ - aktualizace 

       

Alergeny v pokrmech

Od 13.12.2014 vznikla školním jídelnám povinnost informovat strávníky o přítomnosti alergenů v podávaných pokrmech. Tato povinnost vyplývá ze směrnice 1169/2011 EU a vyhlášky 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odst. 10. Přítomnost alergenů v daném pokrmu bude vyznačena na jídelním lístku číslem označující alergen, přičemž seznam těchto legislativně stanovených alergenů s označením čísla bude vyvěšen v blízkosti jídelního lístku. Školní jídelna má pouze povinnost informační, tzn. nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám, jelikož není možné se při výrobě jídel jednotlivě věnovat strávníkům s potravinovou alergií.